Programma

Lustrum congres Nederlandse Vereniging voor Gender & Gezondheid

Planetarium, Amsterdam, 13.30 – 17.00 uur

VERPLAATST NAAR MAART 2023

I N   D E   B A N   V A N  D I V E R S I T E I T

Het heeft 20 jaar geduurd voordat Europees onderzoeksbeleid vanaf stimulering van integratie van sekse en gender in onderzoek is uitgemond in een ‘inclusive analysis’ als voorwaarde voor financiering onder Horizon Europe (onderzoeks financiering door de Europese Commissie). Diversiteit en inclusie zijn termen die veelvuldig gebruikt worden in allerlei settings. Maar hoe gaan wij om met diversiteit in relatie tot onderzoek naar ziekte en gezondheid? En over welke diversiteit hebben we het dan? Welke sociale posities doen ertoe en wanneer?

Is het vreemd dat een begrip als ‘women’s health’ ooit tamelijk vanzelfsprekend was, maar dat nu de vraag geldt : wie weet wat een vrouw is?  (ooit al gesteld door Annemarie Mol).

Het actieplan Diversiteit en Inclusie van OCW is niet bepaald warm ontvangen door de Nederlandse kennisinstellingen en de meeste reserves hebben te maken hebben met kennisinhoudelijke aspecten.

En dan wij als NVG&G: hoe staan wij in deze discussies? Zeggen wij met Dante: ik bevond mij in een donker bos en ik was de weg kwijt? Of zien wij een helder pad voor ons?  Wie of wat is ons voorbeeld of bron van inspiratie? Wij hopen op een vruchtbare discussie

Het programma is hier in te zien:  Flyer Lustrum Congres NVG&G